Predavanja

Eva Pierrakos's photo

Predavanja koja je održala Eva Pierrakos od 1957. pa sve do svoje smrti 1979. jesu samo srce Pathwork-a. Ona su zadivljujuća mapa puta koja vodi do lične odgovornosti, znanja o samom sebi i istinskog samoprihvatanja. Ona nam pokazuju put do istinske ljubavi prema sebi, drugima i Božanskom. Predavanja pokrivaju širok spektar tema našeg ljudskog putovanja; od borbe sa sumnjom u sebe, (mržnjom prema sebi i strahom od neadekvatnosti), do barijera koje smo postavili u odnosima sa drugima i konačno sa onim što svako od nas smatra Bogom. Predavanja nas uče da su vitalna životna energija, osećanja i uvidi, često duboko zakopana ispod pogrešnih uverenja o prirodi stvarnosti.

Svakom od nas je poznat bar poneki od ovih pogrešnih zaključaka npr:” Slabost je želeti i prihvatiti pomoc; ne zaslužujem ljubav i dobrotu; ili odgovornost znaci gubitak slobode”. Kada takve pogrešne zaključke prenesemo u svoj život kao odrasle osobe, pogotovo kada su nesvesni, mi zapravo predajemo nasu fizicku, duhovnu i emocionalnu slobodu silama koje su van dosega nase svesnosti. Rezultat gubitka ove slobode je razoran, duboko ukorenjen osecaj nesrece i duboko siromaštvo duha.

Pathwork predavanja pružaju vrlo precizna i praktična orudja za rastvaranje takvih pogresnih koncepcija, za promenu nesvesnog u svesno i za aktiviranje više svesnosti koja se nalazi unutar svake ljudske duše.